PODMIENKY ZÁRUKY

Na všetok predávaný sortiment poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Na všetok predávaný sortiment poskytujeme záruku 24 mesiacov. Bezprostredne po nákupe si tovar poriadne prezrite a skontrolujte!

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologických postupov, alebo skrytou chybou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na vypadnutie, stratu kamienkov, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou.) Závady mechanického charakteru, spôsobené bežným opotrebením, poškriabaním, ošúchaním, alebo oxidáciou, nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá. Záruka sa nevzťahuje na pretrhnutie retiazky, náramku, deformácia, ohnutie, alebo odtrhnutie zapínania, rozbitie kamienka, alebo sklodoplnkov. Šperky používajte len k účelom, ku ktorým sú určené. tzn.spoločenským účelom. Rozhodne ich nenoste pri výkone ťažkých prác, práca v záhrade, pranie, umývanie riadu, šport..Šperky chráňte pred chemickými a mechanickými vplyvmi. Odkladajte ich pri kúpeľných procedúrach, pri operáciách,v laboratóriu a pod. Pozlátené šperky a šperky s kamienkami, perlami, sklodoplnkom, perleťou, onyxom, živicou, atď. nenamáčajte vo vode, saponátoch. Šperky môžu reagovať a môže dôjsť k zmene vzhľadu, farby, alebo i narušeniu povrchu jednotlivých častíc, u osôb s agresívnym potom, alebo u osôb používajúcich lieky. Pred spánkom a keď šperky nepoužívate, odkladajte ich na vhodné miesto- šuflík, vrecúško, šperkovnica atď.

Každú reklamáciu posudzujeme individuálne a vždy hľadáme vhodné riešenie pre maximálnu spokojnosť nášho zákazníka!

Návod ako postupovať pri reklamácii, nájdete na stránke, v sekcii Obchodné podmienky.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu so záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list, vyplneným reklamačným formulárom na poštovú adresu predávajúceho.